Bu blog'da gerçekler ve bakış açıları sorgulanır...

16 Kasım 2009 Pazartesi

-2-SİYONİZM'İN(ZİON'İZM) TEVRAT'DAKİ KÖKLERİ

"Et yiyin ve kan için.Yiğitlerin etini yiyeceksiniz ve dünya beylerinin kanını içeceksiniz. Sarhoş oluncaya kadar kan içeceksiniz." (Tevrat,Hezekiel Bölümü 39/18-20)
*"Onları kasaplık koyunlar gibi ayır ve öldürme günü için onları hazırla." (Tevrat, Yeremya Bölümü, 12/3) (-Bu konuya ve bu konuyla ilgili ayrıntılara bir dahaki yazımda değineceğim)

İsa bir Yahudi'ydi ama aynı zamanda da Hıristiyanlığın da peygamberi yani iki büyük inanç onda bütünleşiyor.Bu yüzden Hristiyanların minnacık bir ülke olan ve dini Yahudi olan İsrail’e sıcak bakmaları anlaşılabilir.Hatta dahada ileri giderek”Gidişin ortak bir dine ve din devletine gitmesi kaçınılmazdır”demek abesle iştigal olmaz.

Günümüz Türkiye'sinde bir kutsal kitap var.Bunun adı Kitab-ı Mukaddes.Herkez buna İncil diyor.Kitab-ı Mukaddes iki bölümden oluşuyor.Birinci bölümüne “Eski Ahit” deniyor.39 tane kutsal metin var ve bu metinler Yahudilere ait.İkinci bölümün adı “Yeni Ahit”.Burada da 27 tane kitap var ve buralar da Hiristiyanlara ait.Bu ikinci bölümde yer alan 27 kitaptan ilk üçüne (Matta,Markus,Yuhana)”snoptik” deniyor.Snoptik,üçünün de benzer olaylar anlatığı anlamına geliyor.Dördüncü kitap,yani Yuhanna bunların dışında.Evangelistler bu dördünü aynı anda kabul ediyor.Evangelistlerin tamamı Protestandır.Bu Protestan Hareketin içinde şöyle bir durum var;İsa'nın bakireden doğma meselesi diğer üçünde yok,bir tanesinde var.16 yaşında,küçücük bir bakire kız dünyaya bir çocuk getiriyor,hiç kimse bundan söz etmiyor.Bu dört kitabında gerçekte İsa'dan en az 100 yıl sonra yazmış oldukları ortaya çıkıyor.Yani İsa'nın kendi yaşadığı dönemde yazmılmış olan belge yok.Böyle birisinin yaşayıp yaşamadığı bile belli değil.Ama seneler sonra birileri oturup böyle bir olay yazıyor.Bizi esas ilgilendiren,325 yılında İmparator Konstantin tarafından İznik'te toplatılan Birinci Ekümenik Konsül.Bu konsülde İsa,Konsantin'in emriyle devlet tanrısı haline getiriliyor.İsa'nın kendisinin böyle bir iddiası yok.
Siyonizm’ede temel oluşturacak üstün ve tanrının en sevdiği ırk olma iddiasıdır.

Üstün Irk-Siyonizm 
“Ve Yakup yalniz basina kaldi ve seher sökünceye kadar bir adam onunla güresti. Ve onu yenmedigini görünce uylugunun basina dokundu, ve onunla güresirken Yakub'un uyluk basi incidi. Ve 0'na dedi: Birak gideyim, çünkü seher vakti oluyor. Ve dedi: Beni mübarek kilmadikça seni birakamam. Ve ona dedi: Adin nedir? Ve 0'na dedi: Yakub ve dedi: "Senin adın "İsrail" olsun, çünkü Tanrıyla ve insanlarla güreşip yendin"
Ve Yakub sorup dedi: Rica ederim adini bildir. Ve dedi: Adimi niçin soruyorsun. Ve orada onu mübarek kildi. Ve Yakub 0 yerin adini Peniel(2) koydu; Çünkü: Allah'i yüzyüze gördüm, ve canim sag kaldi, dedi.” (1) Israil: Allah'la ugrasan Onu yenen.(2) Paniel: Allah'in yüzü. (Tekvin Bab:32 Ayet:24-30 S.)
İSRAİL:Tanrıyla güreşen onu bile yenen demektir
“Yaratilis merdiveninde farkli basamaklar oldugunu herkes dogal olarak kabul eder; önce inorganik nesneler, bitkiler ve hayvanlar âlemi, sonra konusan, yaratiklar ve hepsinin üstünde Yahudiler.” ("Siyonizm ve Irkçilik" Ankara Üniversitesi Siy. Bilg. Fak. Yay. (Sources de la pensée Juive contemporaine) Sf:49 dan alinti)

 Peki Yahudiler neden üstün ırk olduklarına inanıyorlar…
*“Siz Allahiniz Rabbin ogullarisiniz." Çünkü sen Allah'in Rabbe mukaddes bir kavimsin, ve Rab yer üzerinde olan bütün kavimlerden üstün olarak kendisine has bir kavim olmak üzere seni seçti.” (Tensiye Bab:14 Ayet 12S:191)
*“Ve aranizda yürüyecegim ve sizin Allahiniz olacagim ve siz benim kavmim olacaksiniz.” (Levililer Bab:26 Ayet 12 S:127)
*“... ve onlardan nefret ettim. Fakat size dedim: Siz onlarin topraklarini o miras olarak alacaksiniz ve ben size onu mülk olmak üzere verecegim, ben sizi milletlerden ayirt eden Allahiniz Rabbim, . ve bana mukaddes olacaksiniz, benim olmaniz için sizi kavimlerden ayirt ettim” (Levililer Bab:2Ayet24-26 S:120)
*“Saf altinda tartilan Sionun degerli ogullari” (Yeremyanın Mersiyeleri Bab:4 Ayet:2 S:785)
*“Ve o krallarin günlerinde göklerin Allahi (Yehova) ebediyen harap olmayacak bir krallik kuracak ve onun hakimiyeti baska bir kavme birakilmayacak; ancak bu kralliklarin (devletlerin) hepsini o parçalayacak ve bitirecek.” (Daniel Bab 2 Ayet 44 S.342)
*“O zaman Rab Yehova bütün bu milletleri önünüzden kovacak ve sizden büyük bir kuvvetli milletlerin mülkünü alacaksiniz. Ayak tabaninizin basacagi her yer sizin olacak”. ( Tensiye Bab 14 Ayet 23-24 S.139)
*“Iste, simdi bildim ki bütün dünyada allah yoktur, ancak Israil'de vardir. “ (2.Krallar Bab:5 Ayet.15)
*“Milletlere bas olmak için beni korudun; Bilmedigim bir kavim bana kulluk edecek, Yabanci ogullari bana boyun eğecekler. Kulaklari isitince bana itaat edecekler. Yabanci ogullari takatsiz kalacaklar. Ve hisarlarindan titreyerek çikacaklar. 0 Allah ki, bana öçler verir, Kavmleri bana tâbi kilar.Sizlere sizin etinizden köpekler yarattık ki onların kanları başkadır,renkleri sizden başkadır” (2.Samual Bab:22 Ayet 44-45-46-38 S.331) -“Burada bir önceki yazımda bahsettiğim Falaşalar’ın Yahudi ırkına hizmet için yaratıldığını görebilirsiniz”

Yahudi'lerin Diğer Milletlere Bakış Açısı
*“ Kizlarinizi onlarin ogullarina vermiyeceksiniz ve ogullariniza ve kendinize onlarin kizlarindan almiyacaksiniz.” (Nehemya Bab:13 Ayet:25 S.)
Siyonizmin üstün irk fikri, Musevi olma hakkini sadece Yahudi irkindan olanlara vermektedir.Bu bakış açısı, diger Musevi dinine mensup irklara (Habesliler, Hazar Türkleri v.b) karşı Siyonist İsraillilerin büyük bir ayrımcılık yapmasına neden olmaktadır. Israil'in Habes'li Musevileri ölüme terketmesinin kökeninde de bu kin yatmaktadir.

 HAHAMLAR
Yahudilikte,"Tetragramaton" yani "Dört harf"kavramı diye bir kavram vardır.Tanrının adı bile bilinemez ve söylenemez,sadece dört harfle gösterilir.Bu tanrının adını bilen kişi sayısı sadece üçtür.Üç büyük Rabbay biliyordur.Biri Kabalcı Rabbay,diğeri Ortodoks Rabbay,bir de devletin temsilcisi olan haham biliyor.Bu üç hahamın dışında hiç kimse Tanrının adını telaffuz edemiyor.
Hahamlar Tevrat'a, kendi sapık görüşlerine uygun olarak,ahlakı bozacak emir ve konuları katmayı da ihmal etmemişlerdir.Bu sapık ayetler, Tevrat'ın orijinal metinlerden farklı olduğuna da delil oluşturmaktadırlar. Aile içi cinsel ilişkiye varan bütün sapıklıklar Tevrat'ta övgüyle anlatılır. Hahamların Tevrat'a ekledikleri Lut Peygamber ve kızları hakkında çirkin iftira, sapık Yahudi adetlerinden olan ensest'i (Aile İçi Cinsel İlişki) meşru göstermek için uydurulmuştur. Şu andada inanılan Tevratlar talmutlardır.” Gerçek dini öğretiler” içeren Talmud'un iki versiyonu vardır: 5 yy'a ait olduğu kabul edilen ancak daha eski dökümanları da içeren Babil Talmudu ve daha eski olan Filistin ve Yeruşalayim (Kudüs) Talmudu. Talmud : Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir. İbranice lamad (öğrenmek) kökünden gelir.Hahamlar kendi şahsi çıkarlarına göre hazırladıkları talmudların gerçek olduğunu dayatarak halkı bu öğretilere yönlendirmişlerdir.
*"Hiç kusku yoktur ki, bu büyük Siyonizm hareketi, 'Atchalta D'egeula' (Mesihi dönemin baslangici)dir. Mesih'in gelisi ve bizim günlerimizin dogusu, çok yakinlasmis bulunmaktadir." (Haham Avraham Yitzhak Hacohen Kook ) Bu ideal doğrultusunda iki yeni Talmud hazırlanmış ve ön plana çıkarılmıştır.

KETHUBOTH TALMUTU;
Bu Talmutun 198. sahifesine kadar Rabbi Dr. Smauel Daiches 198. Sahifeden sonra Dr. Israel W. Slotki yazmislardir. Londra'da 1936 yilinda The Soncino Press tarafindan basilmistir. Talmutlarin en müstehcen maddeleri bu kisimda bulunur. Cinsi münasebetler, zinalar ve fuhsa ait misaller buradadir. Elde mevcut Ibrani dilinde yazilmis eski Kethubothlar bu mevzuuda zengin malûmatla doludur.
Bu yazliar doktor Samuel Daicles ile doktor Israel Slotki tarafindan ibraniceden ingilizceye tercüme edilmistir.
Simdi de Kethuboth Talmudundan parçalar nakledelim:
*"Bir Yahudi kizinin bekareti iki yüz akçe (zuz) degerindedir. Bu pazarlik edilerek pesin de ödenebilir."
*"Bir çocukla küçük bir kizla yahut karisi ile makat yerinden temas edilen kimse bagirir ise ve bunu etraftan isitirlerse bu isi yapan sahsa bu çocukla yahut kizla bu isi yapmamasi söylenir. Eger kadin zevcesi ise bir müddet için bu sekilde hareket etmemesi bu isi yapan sahsa bildirilir.
*”Bütün cinsi isler aksam karanliginda yahut karanlik odada yapilmalidir, Sebebi açik havada öyle bir sey yapilirsa herkes isini gücünü birakip manzarayi seyre koyulurlar daha fenasi o adamlar çalisacak yerde çiftlesen insanlari taklide kalkisirlar."
*"Firincinin ekmegi yanar üzümcünün üzümlerini Yahudi olmiyanlar çalar, çanakçinin çanagi elinden düser kirilir, nöbetçinin gözü döner sehri düsman basar. Karanlikta bu isi yapmanin baska bir faidesi de eger bu cinsi temasi Yahudi olmiyan birisiyle yapiyorsaniz bu gayri Yahudi kimseyi sahit olarak gösteremez hatta kendisi bile yüzünü iyi göremez."
*"0 adam ki kiz kardesi ile beraber yatip kendilerini cinsi zevklere birakirlar ve kiz kardesi bundan sikayet etmez bunda bir günah ve kabahat yoktur. Fakat hemsiresi sikayette bulunursa bu isi tekrarlamamasi adama teblig edilir."
*"0 sahis ki daha annesi yasli degildir ve babasi ölmüstür ve annesiyabanci erkeklerin koynuna girmek istemez ve kendi oglu ile yatmak is-ter ve keza oglu da annesiyle yatmak isterse böyle bir vaziyette eger bu isler zor kullanilmadan yapiliyorsa bize düsen bir vazife yoktur. Ta ki ogul evlenme yasina gelip de baska bir kizla evlenmek isterse ve annesi buna mani olmak isterse ogul hem kendi karisinincinsî arzularini hem de annesinin arzularini tatmin etmeli tä ki valdesi baska bir erkek buluncaya kadar."
(Kethuboth Talmud Bab: 11)

YEBAMOTH TALMUTU:
Bu Talmut cinsî münasebetler. zinalar ve fuhsa ait misaller ihtiva etmektedir.
Kadinlarin birbirleriyle ve hayvanlarla yaptiklari sehvani münasebetlerden bahsedilir. Ve sonunda soyle cümlelere raslanir:
*”Yahudi bir dul kendisini tatmin icin her türlü usullere bas vurabilir. Bir kadin sebebler östererek bir hayvan ile hayvani münasebetleri ilerletirse bunda münasebetsiz bir sey yoktur. Böyle isler ve zevklere kendisine verip de sonradan evlenmeyi düsünen bir kadini bir bas haham bile alabilir."
*"Harikuläde güzel bir kadin sicaktan dolayi açik giyinmis bir halde yeri silerken köyün maaruf köpeklerinden biri kapida zuhur etmis ve kadina arkadan tasallut etmis kisa bir zaman sonra da bu kadina bir rahiple evlenmek için müsaade verilmistir. Fakat para ile kendisini satan bir kadin para karsiligi müsterilere zevk vermek için bir köpekle cinsi münasebette bulunursa bu hareket baska türlü telàkki edilir "
(Yebamoth Talmutu - 56 a - 59 b.)

Hz.LUT VE KIZLARI
30. Lut Soar'da kalmaktan korkuyordu. Bu yüzden iki kızıyla kentten ayrılarak dağa yerleşti. İki kızıyla birlikte bir mağarada yaşamaya başladı.
31. Büyük kızı küçüğüne, "Babamız yaşlı" dedi, "Dünya geleneklerine uygun biçimde burada bizimle yatabilecek bir erkek yok.
32. Gel, babamıza şarap içirelim, soyumuzu yaşatmak için onunla yatalım."
33. O gece babalarına şarap içirdiler. Büyük kız gidip babasıyla yattı. Ancak Lut yatıp kalktığının farkında değildi.
34. Ertesi gün büyük kız küçüğüne, "Dün gece babamla yattım" dedi, "Bu gece de ona şarap içirelim. Soyumuzu yaşatmak için sen de onunla yat."
35. O gece de babalarına şarap içirdiler ve küçük kız babasıyla yattı. Ama Lut yatıp kalktığının farkında değildi.
36. Böylece Lut'un iki kızı da öz babalarından hamile kaldı.
(Yaradılış Bölümü 19/30-36)
13. Dağ başlarında kurban kesiyor, Tepelerde meşe, kavak, sakız ağaçları altında buhur yakıyorlar, Gölgeleri güzel olduğu için. Bu yüzden kızlarınız fahişelik ediyor, gelinleriniz zina.
14. Fahişelik ettiklerinde kızlarınızı, Zina ettiklerinde gelinlerinizi cezalandırmayacağım. Çünkü erkekleriniz fahişelerle oynaşıyor, Putların tapınağında fuhuş yapanlarla kurban kesiyorlar. (Hoşea Bölümü 4/14)
9. Çaldın gönlümü kızkardeşim, yavuklum,Bir bakışınla,Gerdanlığının tek zinciriyle çaldın
gönlümü!
10. Aşkın ne güzel, kızkardeşim, yavuklum,Şaraptan çok daha tatlı;Esansının kokusu her türlü baharattan güzel!
11. Ey yavuklum, bal damlar dudaklarından,Bal ve süt var dilinin altında,Lübnan'ın kokusu geliyor giysilerinden!
12. Kapalı bir bahçesin sen, kızkardeşim, yavuklum,Kapalı bir kaynak, mühürlü bir pınar. (Ezgiler Ezgisi Bölümü 4/9-12)

Not:Tevrat'ın Hahamlar eliyle değiştirilmesine değindiğim bu yazı Dünya devleti ideolojisine giden yolun kilometre taşlarıdır.Yazımın devam bölümlerinde Hitler'i Yahudi soy kırımına iten sebeplere ve Bilderberg toplantılarına,Masonluğa,İlluminati'ye nasıl varıldığına şahit olacaksınız.Son bölümde Falaşa'ların bu idealdeki yerlerinide anlayacaksınız...
Devam Edecek...

2 yorum:

Adsız dedi ki...
Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.
Sedat Özdemir dedi ki...

'' İster oy pusulası kullansın isterse mermi insan iyi nişan almalı kuklayı değil kuklacıyı vurmalı. ''Bu tespitin doğru ama daha sonra bu söz benim kullandığım şekliyle slogan haline getirilmiş ve çok yaygın olarak kullanılmış.Hem böylesi çok daha özlü olmuş...

İlgin için ve beğenin için ayrıca teşekür ederim:)