Bu blog'da gerçekler ve bakış açıları sorgulanır...

21 Haziran 2009 Pazar

Aşk Tanrıçası ŞEYTAN...(part2)Pan'ın Ölümü

 Evet nerde kalmıştık.Sanırım buraya kadar yazdıklarımdan belirli bir fikir sahibi olundu…
Şimdi gelelim Şeytan’ın diğer adı olan LEVİATHAN’a.Yani”sudan çıkan yılan”a.Bakalım Tevrat’ta neler yazılmış Leviathan için:İsaiah27:1”O gün Rab Leviathanı,tez kaçan o yılanı ve LEVYATAN’ı,dolambaç giden o yılanı,çetin ve iri ve zorlu kılıcı ile yoklayacak;ve denizde olan canavarı öldürecek”.Yahudilerin Rabbi geleneğinde Leviathan’ın LİLİTH adlı kadın Şeytan olduğu inancı yaygın.Daha doğrusu Şeytan’ın dişi tezahürü(emanasyonu).Kimi ise onun Babil mitlerindeki evrenin temel kötü gücü TİAMAT olduğunu öne sürer.İşin ilginci Tiamat’ta dişi.Üstelik Tiamat’ta denizlerin hakimi bir yılan olarak betimlenmiş.O da aynı Şeytan gibi Tanrının düzenini yok etmek istiyor.Kısaca bu Leviathan’ın dişi Şeytan olduğu hakkında yaygın bir kanı var.Tiamat yada Lilith olarak.Okültizmde derin bilgiye sahip olan Alister Crowley karısına çizdirdiği Lilith ilistrasyonlarında hep uzun ve yılan saçlı resmetmiş Lilith’i.Zaten kadın saçının yılan ile eş tutulması mitolojide sıklıkla rastlanan bir kavram.
İntikam Tanrıçası ERİYNS’lerin,bakışları ile erkekleri taşa çeviren MEDUSA’nın saçları hep yılan.Kötülük genelde kadın saçı ile eş tutulmuş.Müslümanlıktaki tesettür geleneğide bunun bir kanıtıdır bence.Tanrı Nur suresi31 de”Baş örtülerini yakalarının üstünü örtecek şekilde koysunlar”demiş.Saçları boynu dahi kapatacak şekilde örtmeyi emretmiş.Dikkat ederseniz Meryem Ana tasvirlerinin tümündede saçlar örtülüdür.Hemde Katoliklerde saç örtme koşulu olmadığı halde.Yinede rahibeler saçlarını kısacık kestikten sonra rahibe olmaya hak kazanırlar.Oysa Cadılar uzun siyah saçları ile tanınırlar.Hani orta çağda Hristiyan rahiplerce dinsizlik suçu ile diri diri yakılan kadınlar.Ünlü Pagan ressam Botiçelli Afrodit’in(Aphrodith) sudan çıkışını gösteren ünlü resminde acaba bu mit’tenmi esinlendi.Afrodit’in aynı zamanda Venüs olduğunuda sanırım bilmeyen yoktur.Alister Crowley ile Botiçelli’nin resimleri arasında inanılmaz benzerlikler vardır.Uzun saçlar,arka plandaki deniz,büyük midye ve küre,dökülmekte olan güller…Bu kezde Şeytan’ın dişi görünümü ile Aşk tanrıçasının benzerliği noktasına geldik.(unutmadan Crowley’in resminde Venüs’de yedi köşeli bir yıldız olarak yerini bulmuş)Yedi sayısı zaten mistik ilimlerde Venüs’ün sayısı aynı zamanda Şeytan’ında sembolü.İşte yine aynı noktaya döndük.Şeytan ile Aşk ve uyumun sembolü Venüs ilişkisine…
  Tevrat’ta LeviathanA benzeyen bir canavar daha var.RAHAB.Tanrının bu düşmanıda denizden çıkan bir yılan:Eyub26:12”Kuvvetiyle denizi fetheder.Ve anlayışı ile Rahab’ı deler geçer.13 Onun ruhu ile gökler süslenir;Kaçan yılanı onun eli deldi”.Tevrat’ın”Today’s English Version”adlı bir baskısında bu ayetin ardından”Denizin tanrıya karşı savaş açtığı eski bir hikaye var”şeklinde not düşmüş.Öte yandan Leviathan da İbrani din adamlarına göre Tanrıya isyan eden bir deniz prensi.Görüldüğü gibi Tanrı ile deniz arasında bayağı olay cereyan etmiş.Hatta tek tanrılı dinlerin ötesinde,Babil inancında bile kötü Taimat deniz tanrıça.Aphrodith ise mitolojiye denizin kızı olarak yansımış ve denizin köpüklerinden doğmuş..Olympos’lulardan sayılsa bile birbiri ile yakın akrabalık bağı ile bağlı tanrı ve tanrıçalar arasında onların akrabası olmayıp farklı bir orijinden-Denizden doğmuş olan tek tanrıça!.Buna ek olarak Aphrodith’in Anadoluda binyıllardır tapılmakta olan Anatanrıça’nın bir görünümü olduğunu ekleyeyim.Değişik adlarla anılan bu anatanrıça tek tanrılı dinlerin doğuşu ile etkinliğini yitirmiş.Bu anatanrıça inanışa göre dünyayı olduğu kadar evrenide yaratan güç.Hep denizle alakalı.Zaten yaşamda denizde başlamadımı?..
  Dilerseniz bu ilişkiyi artık bir kenara bırakalım.Birazda erkek Şeytan’dan söz edelim…Öncelikle tipine takılalım bu kez,sonra niteliklerine…Hepimiz Şeytan’ın nasıl göründüğünü aşağı yukarı biliriz.Tasvirdeki başlıca özellik boynuzlardır.Sonra keçi sakalı ve kurnaz bakışlı gözleri vardır,hatta kimi kez keçi bacaklarının ve çatal tırnaklarının olduğuda söylenir.Ama belden yukarısı insan gibidir;bir erkeğin omuz ve kollarına sahiptir,adelelidir.Boynuzları-İngilizce”horn”ları onun aşırı seksi-Horny oluşuna bağlanmış.Zaten boynuz İngilizcenin ötesinde tüm dünyada seksualiteyi sembolize eder.Eski Tantrik efsaneler boynuzu seksüel enerjinin mistik doğuşu olarak görürler.Keçi görünümünde aynı boynuzlar gibi aşırı cinselliği gösterdiğini ise büyük usta Halikarnas Balıkçısı’da yazmış.Yazar Tekenin erkek Fallik işareti temsil ettiğini yazmış Anadolunun sesi kitabında(benim çıkış noktamda buradan başlıyor).Bundan öte yazdıkları hayli ilginç:erkek fallik işaretlerinin Hepanaerkil-yani Anadolulu toplumlarda görüldüğünüde eklemiş.Öte yandan Şeytan’ın insanı şehvete ve içkiye yönelttiğide malum.Belkide böylelikle diğer günahların ortaya çıkmasına alt yapı hazırlıyor.Tek tanrılı inanışlardan önce böyle bir tanrının var olduğunuda biliyoruz.PAN.Üstelik Peter Pan’a ve Pan Fülüte isim babalığı yapacak kadarda masum bir tanrı bu.Tabiki şehvetli olması bir kenara bırakılacak olursa…Yinede bu olumsuz niteliği hariç yarattığı hiçbir olumsuz miti yoktur Pan’ın.Pan temelde bir doğa tanrısıdır.Kırlarda gezer,su perilerini kovalar,tuttuğunuda affetmez!Kimi zaman Şarap tanrısı Dionysos’la takılır.Çok neşelidir bu keçi tanrı.Hep sırıtır,dans eder,syrinx’ini çalar ve çayırlarda dolaşır durur.Öğleleri ise ağaç gölgelerinde uyur.O nu uyandırmaksa çok tehlikelidir,çünkü fena halde irkilir.PANİK sözcüğü onun bu korkusundan doğmuştur.Adının kaynağıda ilginçtir Pan’ın.Ünlü Mitolog PierreGrimal şöyle yazmış”Popüler etimoloji Pan adını Grekçe”bütün”kelimesine bağlar.Daha sonra filozof ve mitologlar bu tanrıda Evren’in ve Bütün’ün yansımasını gördüler”!
Hristiyanlıktan önce,tüm evrenin anlamı olan Şeytan görünümlü ve nitelikli bir tanrının olması ilginç değimli?Bu benzerlikten dolayı San Fransisco’daki yasal Şeytan kilisesinin kurucusu Anton La Vey,Satanic İncil adlı kitabında bu benzerlikle ilgili teoriler geliştirmiştir.”Bir ulus yeni bir rejimi benimserse geçmişin kahramanları,şimdinin hainleri sayılır.İlk hristiyanlar bu yüzden geçmişin pagan tanrılarını Şeytan ilan ettiler;Pan2ın temiz vasıfları günah sayıldı ve görüntüsü Şeytana uyarlanarak metamorfoza uğratıldı”diyor hazret.
Pan’ın sonuda enteresan.Ölüyor basbayağı bu tanrı.Ölümsüz olduğu halde!Plutarkos’un yazdığına göre bir gün bir gemi Korfu’nun güneyinden,Paksos adasından geçerken,tayfaların tümü şöyle bir ses duyduklarını iddia etmişler.Gemi dümencisine adı ile seslenen bu ses”Epeiros’a gidince haber verin ulu Pan öldü”demiş.Herkes şaşkınlık içine düşmüş,kimi bunun kıyıda gizlenenlerce yapılan bir şaka olduğunu ileri sürmüş,kimi ise tanrısal bir haber olduğuna inanmış.Dümencide inananlardan olduğu için Epeiros’dan geçerken”Ulu Pan öldü”diye karaya doğru haykırmış.İşte o anda çok garip bir şey olmuş,karadan korkunç bir çığlık duyulmuş;acı dolu,dehşet dolu.Sonra bir kez daha,bir kez daha.Giderek çığlıklar tüm çevreyi kaplamış.Oysa etrafta kayalardan,ağaçlardan ve hayvanlardan başka canlı yokmuş!...Bu olayın imparator Tiberius zamanında olmasıda ilginç kanımca;çünkü bu imparator İs.14 ile 37 arasında hüküm sürmüş.Yani İsa doğduktan hemen sonra!Hz.İsa doğuyor,Pan ölüyor.Hristiyanlık doğuyor,Paganizm ölüyor.
Alın benden size ZEİTGEİST’e yakışan bir dolu teori daha.Dileyen biraz düşünür,dileyen Esc tuşuna basarak çıkar ve gidip Magazin Proğramlarını seyreder.Dileyense-olaki uykusunun kaçtığı bir günün sabahında,veya bir bardan çıkıp sallana sallana eve giderken,gün ağarırken veya yorucu bir güne başlama çayını yudumlarken,başını kaldırırda göğe bakarsa;olaki bir bahar veya yaz sabahıysa;ve vakti gelmişte yıldızımız oradaysa;dudaklarına bir gülücük atıversin.O yıldız;ister kuru bir astronomik anlatımla Venüs gezegeni;ister astrolojik tanımıyla sevgi planeti Venüs,ister aşk tanrıçası Afrodit’in ışığı,Lucifer’in aydınlığı,Hz İsa,hatta Şeytan’ın bizzat kendisi olsun ne fark eder.O yıldızki geceden sabaha ışık taşıyor,bir gün yeni doğarken insanı gülümsetiyor…Dileyen dilediğini der,dileyen istediği yolda giderİsimler farklı olsada,hedefler çakışmasada,ama kalpten kalbe giden yollar kapanmadıysa her şey yolunda demektir.
1500’lü yılların Fransa’sında,hani Huguenot’larla(Protestanlar)Katolikler Tanrı adına birbirlerini boğazlar,cadılar dinsizlik suçu ile yakılırken,geceleyin bekçiler sokak sokak dolaşır,saat başlarında sopalarını yere vurup şöyle bağırırlarmış:”Masum vatandaşlar rahat uyuyun,saat geceyarısı bilmem kaç,güzel sıcak bir yaz gecesi,kralımız hala filanca”diye…

Bende sizlere diyorumki:”Sevebilen insanlar,geceleri rahat uyuyun,çünki siz karanlıktan görmüyor olsanız bile Sevgi Planeti Venüs hala göklerde parlamakta.”…

SEVGİYLE KALIN

Aşk Tanrıçası ŞEYTAN...

Lucifer adını ilk duyduğumda”Ne güzel bir isim”demiştim.Tabiidir ki o zaman Lucifer’in Şeytan’ın ta kendisi olduğunu bilmiyordum.Öylesine duymuştum bir yerlerden.Öğrendiğimdede çok şaşırmıştım zaten;çünki kötülüklerin efendisi Şeytan’ın ismininde kendisi gibi itici olması gerektiğini sanırdım.Giderek Şeytan(Lucifer) hakkında garip garip şeyler öğrenmeye başladım.Hemde Tanrının kelamı olan kutsal kitaplardan.Zaman içinde Tevrat ve İncil okuyunca Şeytan’a LEVİATHAN dendiğini öğrendim.Leviathan’la ilgili bir çok şeyler bulmaya başladım araştırmalarım sırasında.Gerçi bu bu kez elime geçen bilgiler Tevrat veya İncil’den değildi ama çok çarpıcı teorilerdi.Ve son olarak Şeytanın ikizi ile tanıştım Paganizm’in kutsal kitaplarında.Öyle varsayımlardıki okuduklarım,şaşkınlıktan dilim tutuldu!
İşte bu yazımda bu bilgileri sizlerle paylaşmayı istedim…

Lucifer karanlıklar efendisi Şeytan’ın ikinci bir ismidir dedik.Zatı muhterem başmelek iken gurura kapılıp kendini Tanrı ile eş görmeye başlamış ve Cennetten kovulmuştur.Hani insan için için “adam neden durup dururken ahlakı bozdu?”diyor ama fazla bilgi yokki bu konuda.Tevrat’ta.Bulabildiklerimizle idare ediyoruz.Sesimi kısarak bir şeyler fısıldayım kulağınıza:hiç içinizden bir ses”Tanrı ileride asi olacak bir meleği neden başmelek yaptı”dedimi?Yoksa geleceği yazdığı iddia edilen Tanrı bu olacakları bilemedimi?Bunun altında bir keramet aramaya gerek yok,senaryo olması ise bence olası değil.Her neyse bu Şeytan saptırmalarını bir kenara koyup konuya dönelim.
Kur’an da;Bir gün Tanrı insanı yaratır ve tüm meleklerin ona secde etmelerini ister .Şeytan(başmelek)ise kendinin ateşten yaratıldığını ve topraktan yaratılan bu yeni yetmeden daha üstün olduğunu iddia eder;secde etmez insanoğluna.Ve şut.Cennetten kovulur.(Bakara 34-37;Sad 71-85;Nisa 118-120;İsra 61-64;Taha 114-122;Araf 12-22)Benim üzerinde durmak istediğim nokta Lucifer’in Tevrat’taki lakabı.Yada daha açık bir anlatım ile kimliği:

Okuyalım tevrat’ı,bakalım kutsal kitap bu konuda ne diyor,Lucifer’den nasıl söz ediyor?”İsaiah14;12-20 12 Ey parlak yıldız,seherin oğlu,göklerden nasıl düştün!senki milletleri devirdin,nasıl yere yıkıldın!(King James version)13 Ve kendi yüreğinde derdin:Göklere çıkacağım,tahtımı Tanrının yıldızları üzerine yükselteceğim;ve şimalin sonlarında,cemaat dağına oturacağım.14 Bulutların yüksek yerlerine çıkacağım,kendimi yüce Allah gibi edeceğim.15 Fakat ölüler diyarına,çukurun en derinlerine indirileceksin.16 Seni görenler gözlerini sana dikecek,senin için düşünüp diyecekler;Dünyayı sarsan,ülkeleri titreten,17 yeryüzünü çöle döndüren,ve şehirleri yıkan,esirlerini evlerine salıvermeyen adam bu mu?18 Milletlerin bütün kralları her biri kendi evinde izzetle yatıyor.19 Fakat sen mekruh bir dal gibi,kabrinden dışarı atıldın çukurun taşlarına inen gövdesi kılıçla delinmiş ölülerle örtülmüşsün;Ayak altında çiğnenen leş gibisin.20 Gömülerek onlarla birleşmeyeceksin,çünkü sen kendi memleketini harap ettin,kendi kavmini öldürdün;kötülük işleyenlerin zürriyeti ebediyen anılmayacaktır(kendi memleketi,kendi kavmi ve zürriyeti).

Lütfen ilk satırı tekrar okuyun;”Ey parlak yıldız”Yahu Lucifer parlak yıldızmış!Peki karanlıkların efendiliği nerde kaldı?Birde şu söze bakın;”seherin oğlu”Biliyormusunuz seher vaktinde,yani tanyeri ağarırken parlayan-eş değişle seherle ilgili olan yıldız hangisidir?VENÜS!Evet dostlarım;Sevginin,güzelliğin ve uyumun planeti Venüs.Aşk tanrıçasına adını veren,onu sembolize eden Venüs.Nerede Şeytanür Racimin,nerde Aşk tanrıçası Venüs.Bu işte bir iş var ama çözemedim gitti…Sakın”Şeytan hiç güzel olurmu?”demeyin.Lucifer’in güzelliğini Tevrat’ta doğrulamakta(yani bu benim kanaatim değil)ve şöyle demekte;Ezekiel 28:12 “Güzellikte tam olan sendin”17”Senin yüreğin güzelliğinden ötürü yükseldi;parlaklığından ötürü hikmetini bozdun”

Lucifer’in sabah yıldızı olduğu bilgisi Roma mitolojisindede aynen yer alıyor.Şafağı müjdeleyen ve gün ışığını getiren bir Tanrı.Zaten Lucifer adının kaynağıda Latince.Yazar Ovidius,Metamorphoses adlı eserinin 15;190’ında “pırıl pırıl parlayan atların koşulduğu arabasıyla gelince Lucifer,günün ışıkları vurur evrene”diyor.11;570’de ise”Lucifer’i gözle görmek güç geceleri,gökten çekip gidecek gibide değil”diye ikinci kez doğruluyor sözlerini.Roma mitolojisinde Lucifer’in güzelliğide vurgulanmış.Aynı Tevrat’taki gibi.Hemde oğlu aracılığı ile:Met.11;270”Egemendir orada,ne baskı ne suç bilen Lucifer’in oğlu Ceyx,güzellikte eşi olmayan,yani izler taşır babasından”(Şeytan’la yatıp ondan çocuk yapan kadınıda araştıracam sonra.Kim acaba bu cesur hatun?)
Yunan mitolojisinde ise Lucifer’in karşılığı Phosporos.Yani Fosfor.Parlaklık niteliği buradada ayni kalmış;yine günaçımı(seher vakti)tanrısı.Enteresan olan bir noktada Lucifer’in Yunanlı’lardada Venüs ile ilişkisinin olması.Bu kez Phosporos Venüs’ün kendisi değil ama Aşk tanrıçasının arkadaşı.

Yunan,Roma mitolojileri ve Tevrat…Farklı üç kaynak ve üçündede Şeytan Lucifer güzel,parlak ve sevgi planeti Venüs ile ilgili.Burada kimse yarım yırtık laflarla ortaya çıkıp”Lucifer Şeytan’ın düşmeden önceki adıdır,düştükten sonra Şeytan olmuştur”nakaratına başlamasın.Lucifer’in düşmeden önceki adı LUCİBEL’dir.Bilmeyenlere duyurulur.(İlgilenene bir minik dip not daha vereyim:Uranos(gök)ile Gaia’nın(toprak)birleşmesinden doğan Kyklop’lardan(tek gözlü devlerden)biri olan Arges’in adınında anlamıda “ışık saçan”.Bu Arges meşhur Olimpos tanrıları ile Titan’ların savaşında Zeus’a yıldırımı armağan ederek onun galip gelmesine bir anlamda neden olan tip).

Şimdi daha fazla şaşırmaya hazırmıyız.Evet dahada fazla şaşıracağınız bilgiler vereceğim şimdi.Bunların ilki ise Lucifer’in adının anlamı:Lucifer ne demek biliyormusunuz?”Işık getiren”demek.Lucis,yani Lux ışık demek;Fere ise tutan,getiren.Karanlıklar efendisinin adının anlamı”Işık getiren veya ışık tutan!”Üstelik Lucifer Kenan mitolojisinede bu özelliği ile yansımış.Oradaki adı ise HELEL BENSHARAR.Adının anlamı ise yine ışık getiren,yine sabahın oğlu ve Venüs gezegeni.Tüm bu benzerliklerin dışında farklı olan bir tek nokta var,o da Kenan inancında Helel benSharar’ın hem saflığın hemde baştanrı El’in oğlu olması.Aynı İsa gibi.

Helel be Sharar
Durup dururken İsa’da nerden çıktı demeyin,yada deyin…Ben cevabı hazırladım.Duyduğunuz zaman ağzınızı kapatmak için yanınızda bir yardımcı bulundurmanızda fayda var.Söylimmi?Hazırsanız;Bilin bakalım Hristiyan’lığın ilk yıllarında “ışık tutucu”adı kimin için kullanılırdı?Bingo!Bildiniz;İsa peygamber için.Hepsi bu kadarda değil;aynı dönemde İsa’da Lucifer gibi Venüs gezegeninle sembolize edilirdi!Hayır,hayır,bir yanlış anlama söz konusu olamaz bu durumda,çünki İsa’nın Venüs olduğunu İncil’in Vahiy bölümü 22:16’da peygamberin kendi,2Peter 1:19’da ise bizzat Tanrı söylemekte!...Vahiy 22:16”Ben İsa ,kiliseler için size bu şeylere şehadet etmek üzere meleğimi gönderdim.Ben Davut’un kökü ve zürriyeti,parlak sabah yıldızıyım”(Bu sözler aynı zamanda bir final cümlesidir çünki beş ayet sonra İncil biter).

Tanrı ne demiş: 2 Peter 1:17”…”Benim sevgili oğlum budur,ondan razıyım” diye bir ses geldiği zaman Tanrıdan şeref ve izzet aldı.18 Ve mukaddes dağda onunla birlikte iken gökten gelen bu sesi biz kendimiz işittik.19…gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya kadar,karanlık bir yerde nur saçan bir cerağ gibi ona dikkat ederek iyi yaparsınız”.Oysa İsaiah 14:22 12’de”Ey parlak yıldız,seherin oğlu,göklerden nasıl düştün!senki milletleri devirdin,nasıl yere yıkıldın!(King James version)13 Ve kendi yüreğinde derdin:Göklere çıkacağım,tahtımı Tanrının yıldızları üzerine yükselteceğim;ve şimalin sonlarında,cemaat dağına oturacağım.14 Bulutların yüksek yerlerine çıkacağım,kendimi yüce Allah gibi edeceğim.15 Fakat ölüler diyarına,çukurun en derinlerine indirileceksin”denmişti.Bu bilgiler doğrultusunda mantık yürütünce…boş verin,yürütmemek daha iyi olacak galiba!
Belki de diyeceksiniz”Lucifer Şeytan olmayabilir,başka düşen bir melektir”…Diyelimki öyle;ama inanınki Şeytanın bizzat kendisi de ışıklı bir varlık.Kutsal kitapta öyle yazıyor.Luka 10:18”Şeytan’ın gökten bir ışık huzmesi,bir şimşek şeklinde düştüğünü gördüm”.Vahiy 9:1”Gökten yere düşmüş bir yıldız gördüm.Ona cehennemin anahtarı verildi”.
Devam Edecek...