Bu blog'da gerçekler ve bakış açıları sorgulanır...

17 Ocak 2015 Cumartesi

PARALEL EVRENLER (PART 2)


BİLİM KURGU'DA PARALEL EVREN:
Dünün bilim-kurgusunun(adı üstünde kurgu bilim)bu günün bilimi olduğunu vurgulayarak sonraki saçmalamalarıma bir kılıf uydurup konuya geleyim;
ADEM'İ ÖLDÜRMEK

Var sayalım ki geçmişe yolculuk yapabilen bir zaman yolcusu gidip Adem'in daha Dünyadaki ilk saatlerinde kafasına bir kurşun sıkıyor.Yapar mı yapar!Böyle bir şey yaptığında bilim kurgunun ürettiği en büyük paradoksa yol açar.Çünkü daha Adem'in kafasına o mermi değmeden insan soyu hiç varolmamış olur.Böyle olunca gelecekte bir Ademoğlu olmayacağı için geçmişte böyle bir cinayet işlemek de mümkün olmaz.Öyleyse geçmişe gitmek nasıl mümkün olur?Kanımca bunun cevabı paralel evrenlerde veya boyutlardadır.Nasıl mı?

Adem'in varolduğu ilk an da dahil olmak üzere yaşadığı tüm anlar ve ziyaretçinin geri dönmek için düğmeye bastığı o ana kadar olan her an bir boyut olarak kaydedilir,her boyut kendi akışı içinde devam ederse,Adem varolur,var eder,ziyaretçi varolur,geri döner,ilk babayı öldürür.Zamanda yolculuk size makul geliyorsa o halde sonsuz sayıda zaman akışı veya zaman boyutu olması gerekliliği de makul gelmeli.İşi kolaylaştırıp daha anlaşılır hale getirmek için basit bir örnekleme yapmak gerekirse;"An" değil de  bir dakika olarak düşünürsek son saatinize ait 60 ayrı yaşamınız olması gerekliliği olur ve bu 60 ayrı yaşam da kendi akışında 60 ayrı zamana ve o 60 ayrı zaman da 60 ayrı zamana......... diye devam eden müthiş bir zaman ve boyut yelpazesine sahip olur...
KUANTUM MEKANİĞİ

20.yy’ın başlarında geliştirilen kuantum mekaniği, atom ve molekülerin davranışlarını klasik fizikten farklı radikal bir anlayışla açıklayabilen bir disiplindir.Kuantum mekaniğine göre parçacıklar hem dalga hem de parçacık karakteri taşırlar. Kuantum mekaniğini klasik fizikten ayıran en önemli ilkelerden biri olan Heisenberg belirsizlik ilkesi bir parçacığın konumunun ve hızının aynı anda belirlenemeyeceğini söyler. Makroskopik büyükler için bu belirsizlik önem taşımaz. Ancak mikroskopik boyutlarda yani atomik boyutlarda önem taşır.
Kuantum mekaniği elektrotların enerji seviyelerini değiştirdiklerinde atomların belirli dalga boyundaki ışınımları nasıl yayınladığını veya soğurduğunu açıklar.Parçacıkların dalga özelliği kuantum tünellemesi gibi klasik fiziğin yabancı olduğu olaylara çözüm getirir. Kuantum tünellemesinde, bir helyum çekirdeği aniden uranyum çekirdeğinden dışarı fırlayarak ve uranyum çekirdeğinin radyoaktif bozulmasına neden olur. Kuantum mekanik dalga denkleminin çözümü parçacıkların farklı konumlarda bukunma olasılıklarını verir. Parçacıkların farklı konumlarda bulunma olasılıkları parçacıkların farklı gözlemleneceği anlamına gelir ve bu kuantum mekaniği çoklu paralel evren yorumlarını doğurur.Birçok fizikçi bu yorumun teoriye gereksiz bir ek olduğunu düşünmektedir.Ancak kuantum teorisi sınırlarında çalışan pek çok fizikçi de paralel evren yorumunu , bu yorumdaki gelişmeleri ve yoruma yapılan ekleri çok ciddiye almaktadır.

Bu anlayışa göre evren, yalnızca tek bir dünya tarihi değil paralel olarak birçok dünya tarihi içerir. Bizim gibi bir dünya tarihini yaşamak,geçmişten geleceğe giden raylar üzerinde bir trende bulunmak gibidir. Trendeki yolcular yol üzerindeki istasyonların geçişlerini izler gibi , tarihteki olayların geçişlerini izler.İşte Roma İmparatorluğu yıkıldı,2.Dünya Savaşı sona erdi, insanlar Ay’a iniyorlar. Ancak evren bir çok rayın kesiştiği dev bir değişim alanı olabilir.Tren sürekli olarak bir yol ayrımıyla karşılaşır ve her iki yoldan birini seçer. Kuantum mekaniğinin çoklu evren teoremine göre , bir gözlemin kaydediliği ya da bir kararın verildiği her seferde raylarda bir yan yol oluşur. Gözlem ya da karar insanlar tarafından yapılmak ya da alınmak zorunda değildir. Atomda bir enerji seviyesinden diğerine geçen bir elektron bile raylardaki bu ayrılmaya neden olabilir.
Bu senaryoda Oxford Üniveristesi fizikçilerinden David Deutch’un görüşü (benimkinden daha basit olmakla birlikte)bir zaman yolcusu geçmişe gidebilir ve daha genç bir kızken büyükannesini öldürebilir , şeklindedir. Bu olay evrenin bir zaman yolcusu ve ölü bir büyükanne içeren yola girmesine neden olur. Büyükannenin yaşadığı ve zaman yolcusunu dünyaya getiren anneyi doğurduğu evren ( hatırladığımız evren ) hala vardır. Zaman yolcusu yalnızca ,değiştiriliş tarihte yer alacağı farklı bir evrene geçer...
*Hikayecik:
Yıl 2077.Yer Dünya İslam Devletinin baş kenti İstanbul.Evet tahmin ettiğiniz gibi Dünya müslümanlara kaldı(tüm diğer milletler başka gezegenlere yerleşti çünkü bir dergideki karikatürü hakaret saymakla meşgul müslüman alemi uzay teknolojisine zaman ayıramadı).Ve evet R.Tayyip Erdoğan artık Dünya İslam Devleti Başkanı...


  Tayyip -00X3 kendini çok şanslı hissediyordu(bu o Tayyip değil.2043 de çıkartılan kanunla doğan her erkek çocuğunun Tayyip,kızların ise Emine ismini alması zorunlu oldu).Geçtiğimiz yıl Mekke'ye düşen ve haritadan silen muazzam asteroidin bir parçasını karaborsadan bulabilmişti.Küçük bir servet ödemesine rağmen buluşunu denemek için bundan daha iyi bir materyal bulamazdı.Buluşu ile gurur duyuyordu.Bu buluş sayesinde tüm Dünya müslümanların da icat yapabildiğine şahit olacaktı(gerçi herkes müslümandı ve bu yadırganamazdı ama neyse).Ha!Sırası gelmişken buluşu merak edenlerin olabileceğini düşünerek söyleyeyim(zaten söylemezsem kimse hikayeden bir şey anlamaz).Buluş incelenmek üzere merceğinin altına konan her cismi sonsuz kere büyütebilme yeteneğine sahip bir mikroskop...


Gerçi Dünya Hristiyan birliği Uranüs'e yerleştikten sonra birliğe bağlı bilim insanları Dünya İslam Devletini uyarmışlardı(yerleşmek için Uranüs'seçme sebeplerinin Hz.İsa'nın halesine benzer bir halesi olması konusu bizi ilgilendirmediği için değinmeyeceğim).Uyarıda"çok büyük bir asteroidin Dünyaya çarpmasının kesin olduğu"söyleniyor hatta çarpacağı yerin koordinatları bile veriliyordu.Dünya İslam Devleti başkanı R.Tayyip Erdoğan"Dünya'ya meteor çarpması fıtratı geregidir.Kaderden kaçılmaz"demiş yine de önlem olarak "kız kardeş ve anne ile ilişkiye girilebilir,ölü eşle 6 saat ilişki olabilir"diyen ulemayı astırmış,7 gün tüm camilerde aralıksız Kuran okunması emrini vermiş ve mevcut kurbanlık hayvan nufusunun tamamını bir günde kurban ettirmişti"daha ne önlem alınabilirdi ki?...Çarpma gerçekleşmiş ve hasarın büyük kısmı Mekke,Medine ve Kutsal topraklarda olmuş 175 milyon müslüman ve 41 deve ölmüştü.R.Tayyip Erdoğan'ın televizyonda halka seslenişindeki sözlerini tarih unutmayacak!"Aldığımız önlemler neticesinde kurtulanlar bizdendir.Tabi biz istesek daha fazla önlem alır herkesi kurtarırdık ama tedbirin fazlası Allah'a karşı gelmektir"...


Tayyip-00X3 asteroitten titizlikle kestiği bir parçayı lam(mikroskop camı)ın üzerine koyarken heyecandan titriyor adeta ilk defa hacı olmuş bedevi gibi huşu içinde kendinden geçiyordu.Evet sıra o kutlu ana gelmiş ve mikroskobun start düğmesine Bismillahirrahmanirrahim diyerek basmış, secde edercesine merceğin üzerine eğilmişti...
Başta koyu bir karanlık karşıladı.Çok geçmeden karanlığın derinliklerinde parıldayan ışık zerreleri dikkatini o yöne çevirmesine neden oldu.Mikroskobu milyar kere daha büyütmeye ayarladı.İşte!Nihayet "tanrı her zerrede kendini gösterir"teorisini doğrulamaya bir adım daha yaklaşmıştı.Tekrar merceğe eğildi...Artık karanlık gitmiş her yer sanki yıldızlı bir gök yüzü fotoğrafı gibi bir hal almıştı."İşte!"Dedi."maddenin zerresinde kainat tezahür ediyor".Milyar kere daha büyütmeye ayarladığı mikroskobun merceğine eğilirken "tanrıya erme ihtimali"korkutmuş,dikenleri tüy tüy olmuştu.Garip bir şey farketti.Yoksa şu merceğin sağındaki bulut gibi görünen küme içinde bulunduğu Samanyolu galaksisine çok mu benziyordu ne?"yok canıııım!"diyerek görüntüyü milyar kere daha büyüttü.Merceğe eğildiğinde ağzından istem dışı çıkan"oh my got"sesine engel olamadı.Hemen toparlanıp etrafı kolaçan etti.İslam Devleti ajanları her yerdeydi.Bu sözlerinin duyulması kesin sonu olurdu.Çünkü "Allah birdi ve ondan başka ilah yoktu.Got da neyin nesiydi".Dinlenmediğini anladığında derin bir"ohhhhhhh!"çekti...

Samanyolu yıldız sistemine benzettiği yere yoğunlaştırdığı mikroskobu milyar kere daha büyütmeye ayarlandığında artık bunun samanyolu olduğuna yemin edebilirdi.Hatta şu sağ da görülen sarı ışığın güneş olduğuna da...

Kalbi deli gibi atmaya başlamış,bir türlü sakinleşemiyordu.Sarı ışığın yanında gördüğü mavi nokta..."Yok canım.O kadar da değil!"diye içinden geçirdi.Odak noktası istem dışı olarak artık o mavi noktaydı...

Mavi noktanın yanında gördüğü karanlık cisimin Ay olduğu dikkatini bile çekmemişti.Bulutların altında kıtalar seçilebiliyordu.Neden Asya ile Avrupa'yı birleştiren o noktayı seçtiğini artık biliyordu.19.Boğaz geçişi Bilal Erdoğan köprüsü ve hala ayakta kalan Ayasofya'nın mimarlarına alel acele bir fatiha okuyup laboratuarının bulunduğu Sarıyer'e yoğunlaştı.Artık semtini ve laboratuarını çok net görebiliyordu.Bulunduğu açıdan odasının penceresini göremiyordu.Meteorit parçasının konumunda hafif bir ayarlama yapıp o işi de halletti.Cama yaklaştırdığı büyütme açısı netleştiğinde camdan içeride masa başında merceğe gözlerini dayamış kendini gördüğünde sırtıdan aşağı buz gibi soğuk terler boşalmıştı.Korkuyla başını çevirip pencereden dışarı baktı.O anda mikroskobun altındaki meteorit parçasındaki kendisi de başını aniden çevirip pencereden dışarı bakmışmıydı?Ya kendisini izleyen diğer kendisi ve onu izleyen diğer kendisini izleyen diğer kendisini izleyen diğer kendisini izleyen diğer kendisini izleyen diğer......."

SONUÇ:

Nedense gerçekliği tartışılmaz yaşanmış bir tarih varken , farklı olaylardan oluşan çok sayıda başka başka tarihlerin varolduklarına inanmak daha kolay.Hele de geçmiş yaşanmışlıklarımızda bu kadar pişmanlığımız varken(kimse "ben yaşadığım hiç bir şeyden pişman değilim"demesin).
Caifornia Institute of Tecnology (Caltech)’nin ünlü fizik profesörlerinden Richard Feynman , genelde belirli bir sonucun olasılığını bulmak için , o sonucu doğuracak tüm olasılıkların göz önüne alınması gerektiğini göstermiştir. Öyleyse aynı sonucu doğuracak tüm olayların gerçekleşme olanağı vardır.
Sevdiği birini kurtarmak üzere geçmişe dönmek için bir zaman makinesi yapmak isteyen birine söyleyebileceğim en rahatlatıcı söz , bugün anladığımı kadarıyla ancak kuantum mekaniğinin çoklu-evren teorisi doğruysa hayalini gerçekleştirebileceğidir.Ve bu teori doğruysa , o zaman zaten sevdiğiniz kişinin iyi olduğu bir paralel evren var demektir. Çünkü tüm olası evrenlerin gerçek tarafı vardır.Ne yazık ki siz yanlış bir evrende bulunuyorsunuz…”

İzlemenizi öneririm:
https://www.youtube.com/watch?v=dfkKuN_4Mq8 
Kaynak:  Time Travel İn Einstein’s Universe: The Physical Possibilities of Travel Through Time _J.Richard Gott

1 yorum:

Buğrahan Duymaz dedi ki...

Özellikle hikaye harikaydı kurgu süperdi. Sonunda yazdıkların duymayı beklediğim sözler değildi ama malesef gerçekler acı olabiliyor. Teşekkür arkadaşım yüreğine emeğine sağlık...:)